TOPLOTNA IZOLACIJA STREHE Če nameravamo prostor pod streho izkoristiti za stanovanje, mora predvsem zagotavljati bivalno ugodje: primerno temperaturo in relativno zračno vlago. Ena najpomembnejših predpostavk za doseganje ugodne bivalne klime v prostoru je pravilna sestava strehe. Gradbenofizikalno napačno zaporedje gradbenih plasti lahko povzroči poškodbe, odpravljanje težav pa je zelo drago.


Poenostavljeno rečeno - nagnjena streha mora biti sestavljena tako, da preprečuje vdor vlage.Načini vgrajevanja toplotne izolacije


Na nagnjenih strehah je možno toplotno izolacijo vgraditi na tri načine: med špirovci, na špirovcih in pod špirovci. Toplotna izolacija med špirovci je najpogostejša, ker jo je sorazmerno enostavno izvesti.


Paziti je potrebno le, da so zadosti toplotno izolirani in tesni stiki pri zaključkih sten, dimnikih, strešnih oknih itd.


 

Vrste toplotnih izolacij


Toplotna izolacija mora biti izbrana preudarno in vgrajena pravilno, saj na ta način lahko zmanjšamo energetske izgube celo do 40%.


Dobri in pravilno vgrajeni izolacijski materiali pozimi preprečujejo izgubo toplote, poleti zmanjšujejo pregrevanje prostorov, hkrati pa prostor tudi zvočno izolirajo.


Za dobro toplotno izolirano streho se priporoča debelina toplotne izolacije 20 cm ali več. Na tržišču obstajajo številna toplotno izolacijska gradiva.